Råd och hjälp vid familjerättsliga problem

Skribent: | Publicerat i Juridik

Lagar och regler kan vara svåra att förstå. Det gör det oftast än mer komplicerat om man dessutom inte är enig med andra vilka är involverade vilket ofta är fall i samband med t ex en skilsmässa eller andra familjerättsliga frågeställningar som fördelning av arv, en separation mellan sambor e dyl. Därför kan det vara bra att veta var det finns råd och hjälp att få för den som behöver detta i samband med familjerättsliga problem.

Det finns en rad olika möjligheter till hjälp i familjerättsliga frågor. Hjälpen kan avse allt från samtalshjälp till konkreta juridiska råd och juridiskt biträde i samband med en tvist inför domstol. En del av den hjälp som man har möjlighet att erhålla är gratis medan annan hjälp kan kosta en hel del pengar.

Här nedan följer ett par olika exempel på den hjälp som finns att erhålla.

Familjerådgivning

Familjerådgivning finns hos kommunerna runtom i landet. Hos Familjerådgivningen kan du få hjälp att prata om problem i familjen. Det kan t ex vara hjälp för att fungera bra som föräldrar efter en skilsmässa. Det du säger hos familjerådgivningen stannar där. Personalen har tystnadsplikt och har därför inte rätt att berätta för någon annan.

En del kyrkor och andra religiösa samfund har också familjerådgivning. Vilken typ av hjälp och vilka reglera som gäller för denna hjälp skiljer sig åt mellan olika samfund varför du bör ta kontakt med det samfundet som intresserar dig och fråga vad som gäller just där.

Samarbetssamtal

Föräldrar som skiljer sig kan få hjälp med samarbetssamtal. Samarbetssamtal är till för att föräldrarna ska komma överens i frågor deras barn såsom t ex vårdnad, umgänge och var barnen ska bo efter skilsmässan. Samarbetssamtal kan du få i alla kommuner i Sverige.

Socialtjänsten

Socialtjänsten är en särskild avdelning inom varje kommun. Socialtjänsten ska se till att alla människor får stöd, service, råd och stöd med pengar och bostad om de behöver det. Socialtjänsten ska hjälpa föräldrar och barn.

Hjälp med frågor om lagar

Advokater och jurister på advokatbyråer kan ge dig råd om lagar, rättegångar eller dina rättigheter vid till exempel en skilsmässa. I vissa fall går det att få rättshjälp. Då betalar staten en del av advokatens arvode. En advokat kan ge kort juridisk rådgivning som inte kostar så mycket pengar. Advokatbyråer kan ge mer information om rättshjälp.
Det kan vara viktigt att veta att den person som förlorar en process i domstol kan dömas till att betala vissa kostnader.

Skribent:

Denna skribent har publicerat 1 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.