De första kvinnliga nobelpristagarna

Skribent: | Publicerat i Samhälle

Nobelpriset är en av de främsta utmärkelserna i världen, och tilldelas varje år personer som gjort insatser inom fem olika områden. Nobelpriset delas ut för insatser inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred. Priset för nationalekonomi tillkom 1968 när Sveriges Riksbank etablerade Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Varje nobelpristagare får en medalj, ett personligt diplom, och en prissumma.

Kvinnor har tilldelats nobelpriset i alla sex kategorier och trettiosex kvinnor har vunnit sedan det grundades 1901. År 1903, två år efter att priset grundades vann den första kvinnan, Marie Curie. Hon är också den enda kvinnan som tilldelats priset två gånger. Här nedan kan du läsa om fler kvinnor som var de första att vinna nobelpriset inom sitt område.

Nobelpriset i kemi

Marie Curie1911 – Marie Curie. Motivering: ”för upptäckandet av grundämnena radium och polonium, genom isolering av radiom och studerandet av detta märkvärda elements natur och föreningar”.

Marie Curie utvecklade metoder för att separera radium från radioaktiva rester i tillräckligt stora mängder för att möjliggöra dess karakterisering och noggranna undersökning av dess egenskaper, speciellt terapeutiska egenskaper.

Under hela allt liv, främjade Curie aktivt användningen av radium för att lindra lidande och under första världskriget ägnade hon sig personligen åt detta arbete, tillsammans med sin dotter Irene. Hon behöll sin entusiasm för vetenskap hela livet och gjorde mycket för att etablera ett radioaktivitetslaboratorium i sin födelsestad. År 1929 gav USA:s president Herbert Hoover henne en gåva på $50.000, som skänkts av amerikanska vetenskapsvänner, för att köpa radium för användning i laboratoriet i Warszawa.

Nobelpriset i fysik

1903 – Marie Curie, tillsammans med Pierre Curie och Henri Becquerel, för deras forskning inom radioaktivitet.

Marie Curie bedrev tillsammans med sin make Pierre Curie forskning om radioaktiva ämnen. De upptäckte att uranmalm innehöll mycket mer radioaktivitet än vad som enbart kunde förklaras av uranhalten. Paret började söka efter källan till radioaktiviteten och upptäckte då två mycket radioaktiva ämnen, radium och polonium. Paret Curie vann nobelpriset i fysik 1903 för sin upptäckt. De delade priset med en annan fransk fysiker, Antoine Henri Becquerel, som hade upptäckt naturlig radioaktivitet.

Nobelpriset i litteratur

Selma Lagerlöf1909 – Selma Lagerlöf. Motivering: ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”.

Selma Lagerlöf var en svensk författare och den första kvinnliga författaren som tilldelades nobelpriset i litteratur. Hon är känd internationellt för romanen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Selma föddes med en höftskada och en senare sjukdom gjorde henne förlamad i båda benen, vilket hon dock återhämtade sig ifrån ganska snabbt. Till följd av hennes hälsotillstånd var hon allvarligare och tystare än hennes syskon och andra barn i hennes ålder.

Lagerlöf arbetade som lärare i Landskrona i nästan tio år medan hon finslipade sina berättarfärdigheter. Hon började skriva sin första roman, Gösta Berlings saga under tiden hon jobbade som lärare. Senare viktiga verk av Selma Lagerlöf är bland annat Jerusalem, Löwensköldska ringen och Herr Arnes penningar.

I början av andra världskriget, skickade hon sin nobelprismedalj till Finlands regering för att hjälpa dem att samla in pengar för att bekämpa Sovjetunionen. Den finska regeringen blev så rörd att de samlade in pengarna på ett annat sätt, och skickade tillbaka medaljen till Lagerlöf.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Gerty Cori1947 – Gerty Cori. Tilldelades priset tillsammans med sin make Carl Cori, för att ha rett ut glykogens katalytiska konversation och regleringen av hormoner från adenohypofysen.

Gerty Cori avlade doktorsexamen i medicin 1920 vid Karlsuniversitetet i Prag. År 1922 invandrade hon och hennes make Carl till USA för att bedriva medicinsk forskning vid State Institute for the Study of Malignant Diseases i Buffalo, New York. De blev avrådda att arbeta tillsammans men gjorde det ändå, och ägnade sin tid till att ta reda på hur energi produceras och överförs i människokroppen. De specialiserade sig på biokemi, och började studera hur glukos metaboliseras. Paret publicerade 50 artiklar tillsammans, och Gerty publicerade elva artiklar som ensam författare. År 1929, föreslog de den teori som bär deras namn och som de senare fick ett Nobelpris för. Coricykeln är deras förklaring på energiöverföringen i kroppen; från musklerna, till levern och tillbaka till musklerna.

Nobelpriset i ekonomi

Elinor Ostrom2009 – Elinor Ostrom. Tilldelades priset tillsammans med Oliver Williamson med motiveringen: ”för hennes analys av ekonomisk organisering, särskilt samfälligheter”.

Kungliga Vetenskapsakademien sade att Ostroms forskning uppmärksammade detta ämnet genom att visa hur gemensamma resurser som skog, fiske, oljefält och betesmarker kan förvaltas väl av människor som använder dem, snarare än regeringar eller privata företag. Ostroms arbete utmanade den konventionella kunskapen, och visade att gemensamma resurser kan förvaltas framgångsrikt utan privatisering eller statlig reglering.

Nobels fredspris

Bertha von Suttner1905 – Bertha von Suttner. För sitt engagemang i fredsrörelsen.

Bertha von Suttner var en österrikisk adelskvinna, författare och fredsaktivist. Efter att tidigare varit Alfred Nobels sekreterare i Paris, höll hon fortfarande omfattande kontakt med honom, och var väldigt kritisk till militär användning av dynamit. Bertha von Suttner arbetade mycket aktivit för fredsrörelsen i Österrike och Tyskland, och beskrev sina invändningar mot krig i det klassiska verket Die Waffen nieder (Ned med vapnen) som publicerades 1889. Hon publicerade även en pacifistisk tidskrift med samma namn. Nio år efter Alfred Nobels död, 1905, tilldelades hon Nobels fredspris av Norska Nobelkommittén. Bertha von Suttner är idag avbildad på det österrikiska 2€-myntet, och har tidigare varit avbildad på den österrikiska 1000-schillingsedeln.

Skribent:

Denna skribent har publicerat 1 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Additional Articles From ‘Samhälle’