Nyutvecklade metoder för att framgångsrikt ta bort tatuering

Skribent: | Publicerat i Hudvård

Har du en tatuering som du vill bli av med? Då är du inte ensam! Efterfrågan på att ta bort tatuering ökar nästan lika fort som för att göra tatueringar.

Förklaringen till det stigande intresset för att ta bort sin tatuering beror på 2 faktorer:

En orsaken är att metoderna för att ta bort tatuering utvecklats snabbt under de senaste åren. Tidigare slipade man ned huden så kraftigt att man nådde ned till tatueringen alternativt skärde man ut tatueringen på kirurgisk väg. Båda tillvägagångssätten var besvärliga och lämnade inte sällan ärrbildning.

Sedan har det blivit ”enklare” att få en tatuering. Både i praktisk och social mening. Med allt fler som låter tatuera sin kropp blir det fler som ångrar sig.

Modern tatueringsborttagning utförs m.h.a. laser

Laser är en form av ljus som visat sig oerhört användbart i den kosmetiska medicinen. Ljuset i lasern omvandlas till värmeenergi och m.h.a. att bruka olika våglängder (färger) kan man bestämma exakt var värmeutveckligen sker.

Under en tatueringsborttagning med laser styr man värmen till att slå söder tatueringspigmenten under huden. När pigmenten slagits sönder städar kroppen på egen hand upp genom att forsla bort dem från huden och vidare ut den vanliga vägen.

Det krävs 5-10 behandlingar

Att ta bort en tatuering är ingen engångsbehandling. Exakt hur många laserbehandlingar som krävs för att ta bort en tatuering grundar sig på ett par olika faktorer som färger, ålder, placering osv.

Normalt behövs 5-10 lasersessioner för att erhålla ett tillfredsställande resultat. Det är avsevärt mycket enklare att få en tatuering än att avlägsna den!

Rätt laserutrustning är nödvändig för effektiv tatueringsborttagning

Den laserteknik som brukas för att ta bort tatuering kallas för Q-switchad YAG-laser.

Tekniken är i sig dessvärre inte någon garanti för goda behandlingsresultat. Det som avgör är hur bra den aktuella lasern är i kombination med behandlarens kompetens.

Innan man bestämmer sig för hos vem man skall genomföra sin tatueringsborttagning skall man därför vara oerhört noggrann och påläst. Annars blir man med stor risk missnöjd!

3 ggr högre kostnad än att tatuera sig

Dessvärre är en kvalitativ borttagning av tatuering en relativt dyr apparat. Lite grovt kan man räkna med att det kostar uppskattningsvis 3 ggr så mycket att avlägsna en tatuering som att göra den.

Det som avgör priset för en tatueringsborttagning är bland annat storleken på den tatuering som skall avlägsnas, antal behandlingstillfällen som behövs och utrustningens kvalité.

I ett konkret ex. kan man utgå ifrån att den ungefärliga prisbilden för att laserbehandla bort en tatuering på tio gånger tio cm är runtomkring tjugotusen kr.

Skribent:

Denna skribent har publicerat 2 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.