Erektionsproblem bland män

Skribent: | Publicerat i Hälsa & Skönhet

Svårigheter med att få stånd är ett vanligt problem bland män. Det är så att de flesta män någon gång  i sitt liv på ett eller annat vis upplever potensproblem. Det uppskattas att bland män som är över 50 år så lider drygt hälften av erektionsproblem. Sannolikheten att drabbas av impotens ökar också med åldern. Med detta sagt kan man konstatera att en man som har svårt att få stånd inte är ensam i denna situation. Detta betyder att det finns många duktiga läkare och sjuksköterskor som har erfarenhet av patienter som lider av erektionsproblem. Det finns alltså god hjälp att få på vårdcentraler runt om  i landet.

Erektionsproblem – Ett känsloladdat ämne

Att inte klara av att få ett stånd som är tillräckligt för att ha sex kan vara väldigt frustrerande för inblandade parter och är ett känsloladdat ämne. Att en man i synnerhet i sina yngre dar inte klarar av att ha sex av en eller annan anledning kan skada självförtroendet enormt för en man. Detta hänger till viss del ihop med de normer och förväntningar som vårt samhälle är uppbyggt av. För den individ som lider av erektionsproblem kan det därför ta emot när man borde söka vård. Men som tidigare påpekat så är det en stor del män som lider av detta problem. Därmed personal ute på vårdenheterna som specialiserar sig på sexuell hälsa är många gånger duktiga på att få dig som patient att inse att ”världen inte håller på att gå under”. Givetvis som behandlas ditt ärende diskret som vilket annat läkarbesök som helst. För ungdomar som lider av sexuell ohälsa eller bara vill prata med någon så finns det ungdomsmottagningar utspridda i Sverige. Det är gratis att boka ett besök hos en ungdomsmottagning.

Det är viktigt att veta att erektionsproblem många gånger kan lösas genom att prata om sina problem. Det är nämligen så att stress är en faktor som kan bidra till impotens. Därför kan det vara bra att först och främst ta ett djupt andetag men sedan också prata igenom sina problem med sin partner om man har en sådan. I annat fall kan man uppsöka ett centrum för sexuell hälsa och be att få prata med en psykolog. För den som misstänker att sina problem inte är psykologiska så finns det läkare att besöka. Vid ett eventuellt läkarbesök är det viktigt att informera sin läkare om rökvanor, tobaksvanor samt om man konsumerar läkemedel.

Skribent:

Denna skribent har publicerat 1 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.