Elektroniska fakturor är miljövänligt

Skribent: | Publicerat i Arbete & Ekonomi

Idag är det vanligt att kunder ger vissa företag fullmakt att automatiskt dra ett visst belopp varje månad eller några gånger om året från kundens bankkonto. Detta är ett mycket vanligt sätt att betala till exempel telefonräkningar, kostnader för bredband eller hyran för lägenheten.

Fördelarna med detta system är framförallt att kunden slipper mata in information om fakturan, såsom OCR-nummer, belopp och vilket kontonummer fakturan ska betalas till och istället kan låta detta ske automatiskt. Elektroniska fakturor, eller e-fakturor, fungerar på ett liknande sätt men har den skillnaden att kunden här måste godkänna betalningen innan den dras från bankkontot.

För kunden kan detta vara bra eftersom man kan kontrollera så att summan är korrekt innan man godkänner betalningen. Företagen kan också tjäna på elektroniska fakturor eftersom man i högre grad undviker problem med missade förfallodagar på grund av att kunden inte har tillräckligt med pengar på sitt bankkonto.

Elektroniska fakturor är ett klimatsmart alternativ

Jämfört med klassiska pappersfakturor är elektroniska fakturor så klart ett mycket mer miljövänligt alternativ, eftersom systemet är helt datoriserat. Förutom att användningen av papper sliter på jordens resurser så minskar man också till exempel transportkostnader eftersom en fysisk faktura måste skickas från ett ställe till ett annat.

Readsoft är ett företag som erbjuder e-fakturor som en av sina tjänster. Detta företag räknar med att just deras lösningar besparar jorden från cirka 1,5 ton papper varje år och cirka tvåtusen ton koldioxid utsläpp i och med transport. Det finns även möjligheter att digitalisera sina inkommande pappersfakturor och ha dessa i ett lätttillgängligt och sökbart arkiv.

Finns det några nackdelar med e-fakturor?

En nackdel är att en del ekonomisystem ännu inte stöder denna typ av betalningar, vilket så klart gör att det innebär en risk för ett företag att börja med detta system. Eventuellt kommer detta att ändras när fler och fler upptäcker de fördelar som finns med att fakturera för tjänster på elektronisk väg istället för på fysisk väg.

Vissa kan också uppleva att det är svårt att distribuera fakturorna mellan olika konton eftersom det egentligen inte handlar om riktiga fakturor utan snarare om betalningsuppdrag som sker mot ett visst konto. Men dessa nackdelar kommer med tiden försvinna helt då det kommer bli enklare enklare att för både privatpersoner och företag att använda sig av e-fakturor.

När ett företag investera i att göra om hela sin ekonomiavdelning med e-faktura lösningar tar det oftast mindre än ett år innan man tjänar på det.

Läs gärna mer på se.readsoft.com

Skribent:

Denna skribent har publicerat 20 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.