Fem tips för att välja bäst CRM-system

Skribent: | Publicerat i Arbete & Ekonomi

Att välja ut det system för hantering av kundrelationer som passar er organisation bäst är en omfattande och krävande uppgift. Många faktorer spelar in vid valet av CRM-system. Låt oss titta närmare på de mest avgörande faktorerna:
Priset – CRM-verktyget måste vara kostnadseffektivt.

Lätt att använda – CRM-verktyg bör inte innehålla alltför komplicerade moduler.
Mjukvaru- eller webbaserat – Vilket alternativ svarar bäst mot era behov?
Positiva effekter i verksamheten – CRM-verktyg måste leda till bättre effektivitet och minska antalet enformiga arbetsuppgifter.

Nu känner vi till de faktorer som avgör vilket CRM-system som passar ett företag bäst. Listan med goda råd här nedan kan förhoppningsvis underlätta valet ännu mer.

Köp CRM-system av rätt anledningar – Alla företag och organisationer bör först ta reda på vilka verksamhetsområden som behöver förbättras. Då vet man exakt vilken typ av lösning som behövs och var den kan göra mest nytta. Det är emellertid vanligt att företag slarvar med den här biten.

Man kan inte förvänta sig att ett CRM-system ska lösa alla problem på företaget i ett slag. För att inte bädda för misslyckande och besvikelse bör man först välja ut de fem mest akuta problemen och sedan välja det CRM-system som löser dem bäst, inte tvärtom.

Förståelse för hur CRM-branschen fungerar – När man väl bestämt sig för vilka problem som ska återgärdas är det dags att läsa på lite om CRM-branschen i stort. Många företag hoppar över detta steg och kontaktar, mer eller mindre slumpmässigt, en återförsäljare direkt.

Innan man bestämmer sig för en leverantör kan det vara en god idé att prata lite med andra företag som använder CRM-verktyg och att titta på några av de CRM-system som finns på marknaden idag. Om så behövs kan man också anlita en kunnig konsult som kan ge goda råd och dela med sig av sina CRM-erfarenheter.

Välj rätt leverantör – Att hitta en bra och pålitlig leverantör är ett mycket viktigt steg på vägen. De flesta företag begår misstaget att välja första bästa säljare eller leverantör som svarar på deras annons.
När man tar in bud från olika leverantör kan det vara smart att bestämma ett start- och slutdatum för budgivningen. Be leverantörerna att presentera sina tjänster i en kort demonstationsvideo. Vidare bör man alltid insistera på att få exempel på företag som redan använder det aktuella CRM-programmet. Med hjälp av de här stegen kan ni lätt korta ner listan och hitta den leverantör som passar ert företag bäst.

Vilka fördelar ger CRM-verktyget ert företag? – Innan man slutgiltigt bestämmer sig för en leverantör måste man veta hur väl CRM-verktyget passar det egna företaget. Ett gott råd är att låta leverantörerna demonstrera de moduler de anser att just ert företag behöver.

När leverantören genomför sin presentation bör man försäkra sig om att samtliga avdelningschefer är på plats så att de kan dela med sig av sina tankar och åsikter om de funktioner som visas upp.
Hur påverkas kunder och anställda? – Den sista pusselbiten är företagets kunder och anställda. När man väljer CRM-system är det viktigt att undersöka vilka fördelar systemet egentligen innebär för kunder och personal.
CRM-verktyg ska tillåta ert företag att automatisera uppgifter så att ni kan ge kunderna bättre service och tjänster samt låta de anställda jobba mer effektivt.

Ovanstående tips är tänkta att fungera som en översiktlig guide vid val av CRM. Välj det CRM-system som bäst svarar mot företagets behov.

Du kan hitta ännu mer användbar information och tips om fördelarna med att använda CRM-system från webCRM på denna webbsida. Om du vill kan du även kolla in deras senaste erbjudanden för CRM-lösningar på deras hemsida: http://www.webCRM.com/se/.

Skribent:

Denna skribent har publicerat 1 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.