Säker arbetsmiljö inom hotell och catering

Skribent: | Publicerat i Arbete & Ekonomi

Om det sker en olycka på din arbetsplats så är det arbetsgivaren som har ansvaret. De vanligaste olyckorna inom catering och hotell är fall och halka. Detta händer då det förekommer stänk av mat, olja och vatten. Arbetsgivaren måste se till att lokalen är säker för de anställda att jobba i. Detta gäller särskilt verksamheter som hanterar livsmedel. Där måste man förebygga att bakterier och smuts uppstår. Golvet bör vara vattentätt och lätt att tvätta av. Arbetsgivaren måste se till att alla golv, ramper och trappor är helt säkra för de anställda och även för leverantörer och kunder som kommer på besök.

Kakel är populärt men det håller inte så väl och om det går sönder så skapas hålor där bakterier kan växa.

Arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar

För arbetsgivaren så orsakar halkningsolyckor en stor kostnad delvis på grund av sjukskrivningarna. Halkolyckorna kostar arbetsgivarna omkring 750 miljoner per år. Om du har ett golv som är helt nytt i din lokal så brukar det inte vara någon halkningsrisk. Men när golvet har blivit vått av spill eller matrester så blir miljön osäker och olyckor sker lätt. På ett vanligt golv så räcker det med lite vatten för att det ska uppstå en halkrisk. När golven efter ett par år är slitna så ökar riskerna rejält, särskilt i miljöer där det ibland sker spill och golvet blir smutsigt.  Ett vanligt golv behåller inte sina kvaliteter lika länge som ett säkerhetsgolv och kan snabbt bli till en halkrisk.  Det är du som arbetsgivare som har ansvaret så du bör undersöka hur golvet är på din lokal

Riskfaktorer

Dessa faktorer bör du bedöma när du ska se över säkerheten på ditt golv. Är ditt golv utsatt för några av dessa riskfaktorer så kan det vara säkrast att investera i ett halkfritt säkerhetsgolv.

Förekommer det stänk från vatten på golvet?

Kommer det in lera och smuts utifrån?

Är golvet helt plant eller finns det lutningar eller upphöjningar? Lutningar och upphöjningar kan vara en stor risk särskilt om det förekommer stänk på golvet.

När städningen är klar finns det risk för att golven är våta?

Säkerhetsgolv

Altos säkerhetsgolv är hållbart, vattentätt och bara att spola av när du ska göra rent. Golven är dekorativa, hygieniska och det finns inga hål för bakterier att växa i. Vi har gjort säkerhetsgolv i över 50 år och har med hjälp av innovation och produkter av hög kvalitet blivit en av de största, för att läsa mer gå till vår webbsida:

http://www.altro.se/Arbetsmiljo-och-sakerhet-for-ditt-eget-basta/Hur-fungerar-ett-sakerhetsgolv.aspx

Skribent:

Denna skribent har publicerat 3 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.