Säkerhet på skolor och arbetsplatser

Skribent: | Publicerat i Arbete & Ekonomi

I områden där det vistas många personer dagligen och där det är mycket trafik så kan det behövas ett halkfritt golv. Andra orsaker till att skaffa ett halkfritt golv kan vara att det kan förekomma spill av matrester, vatten eller olja, golvet kan vara ojämnt, det kan komma in smuts och lera utifrån eller att det samlas mycket torrt damm som gör att golvet blir halt. Halkolyckor är den vanligaste sortens olycka på arbetsplatser och skolor. När olyckan är framme så kostar det samhället mycket pengar och samtidigt så kan de ha stora effekter på livet för den som är inblandad i olyckan.

I skolor så finns det ofta en hög trafik av personer i lokalerna och det finns även lokaler där det ofta förekommer spill av mat och vatten. Detta gör att det finns många risker för halka för lärare, elever och besökare. Om skolan installerar ett stegsäkert golv så minskar det risken för att halkolyckor ska inträffa vilket faktiskt kan spara skolan pengar i långa loppet samtidigt som de får ett bra samvete.

Livsmedelsindustri och kök

Det förkommer mycket lätt spill av olja, vatten eller matrester inom kök och livsmedelsindustri. Det bildas också oljepartiklar i luften om det tillagas mat. Detta gör att golven kan bli mycket hala. Vissa stegsäkra golv har endast en halkfri yta, det är viktigt att man ser till att golvet är och förblir stegsäkert under hela sin livslängd. Ett halt golv inom livsmedelsindustrin är en stor säkerhetsrisk för alla som vistas och jobbar i lokalen. Det är ägaren av lokalen som är ansvarig ifall det skulle inträffa en olycka och inte bara de som jobbar där kan drabbas utan även leverantörer, kunder eller vanliga besökare. Det är viktigt att golven har en yta som stöter bort smuts, svamp och bakterier och de bör även vara lätt att rengöra.

Altro arbetsmiljö och säkerhet

Altro har golv som innehåller friktionskorn vilket gör att golven förblir stegsäkra under hela livslängden. De finns i många olika tjocklekar för att kunna passa bra in på många olika sorters kök. Det finns ett ämne i golvet som heter Altrosan som gör att golven stöter bort bakterier och svamp vilket gör att det är extra hygieniskt och att det inte kan bildas föroreningar på golvet som kan leda till halka. Dess hygienska egenskaper gör att det passar extra bra att använda i kök. Även om det hamnar matrester på golvet så förblir det säkert att gå på då friktionskornen greppar fötterna på den som går på golvet. Denna lösning som ger ett mycket stegsäkert golv gör också att golvet behåller sin stegsäkra förmåga väldigt länge.

 

Skribent:

Denna skribent har publicerat 3 artiklar.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.